Монета в форме карусели)

Красивая монета в форме Карусели)Каталог Банкнот России с описаниями и ценами